Přehled akcí v oboru

 • 27. 8. - 31. 8. 2018 Letní škola architektury a stavitelství 2018 Ateliér D: První republika. ČVUT, Praha
 • 4. 9. 2018 Konference ředitelů projektových společností. ČNB, Praha
 • 11. 9. 2018 Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Architekt roku 2018, Praha
 • 12. 9. 2018 Přátelské město 2018. Hotel Jalta, Praha
 • 14. 9. 2018 Fórum krajinářské architektury 2018, kancelář ČKA, Josefská 34/6, Praha 1
 • 15. 9. - 10. 10. 2018 Czech Architecture Week. Galerie Mánes, Praha
 • 18. 9. 2018 Zadržování vody a krajinné úpravy, vliv na krajinu, obce a města, dotační tituly OPŽP, MZE a jiné. Olšanská 1a, Praha 3
 • 19. 9. 2018 Konference SAR - 10 vizí pro stavební rozvoj Prahy a ČR, Obecní dům, Praha
 • 19. 9. 2018 OTTA (Otevřený think tank architektů): MĚSTSKÝ ARCHITEKT. Debatní setkání na téma etického kodexu městských architektů. Kancelář ČKA, Josefská 34/6, Praha 1
Další akce

Výběr zajímavostí z oboru

Reportáž: Potřebuje Praha moderní architekturu a výškové stavby?
O co nám jde

Cílem sdružení je podpořit pozitivní a dynamický stavební rozvoj v České republice, a to s respektem k životnímu prostředí a historickému dědictví. Úkoly sdružení jsou dva – jednak popularizace oboru a vzdělávání a jednak dosažení prorozvojové legislativy a praxe úřadů. Chceme spojovat a společně hledat správná řešení. A to ve spolupráci s dalšími odborníky z oboru, politiky a úřady. Schvalovací procesy pro novou výstavbu jsou totiž u nás extrémně zdlouhavé, zbytečně komplikované a přeregulované. To chceme změnit!

Vymýšlet a stavět nové věci je krásná práce, která posouvá celou společnost dopředu. S novou výstavbou je ale u nás bohužel spojena spousta ukřičených negativistických hlasů, které se staví proti všemu novému a které tak ovlivňují názory veřejnosti, politiků i úřadů. My chceme být tím pozitivním hlasem pro kvalitní architekturu a rozvoj! Chceme pojmenovávat věci pravým jménem, diskutovat a společně hledat správné řešení problémů. A toto řešení pak jasně formulovat a jít s ním za politiky a úřady, aby se věci mohly změnit k lepšímu.

Kdo jsme – zakládající členové

Sdružení pro architekturu a rozvoj (SAR) je volným sdružením odborníků z oboru architektury, stavebnictví a developmentu. Je to pracovní spojení lidí, kterým není lhostejná dlouhodobá paralýza stavebního rozvoje naší země.

Členy tohoto think-tanku pojí společný názor, že naše země nemůže žít jen ze své minulosti, ale že se musí rozvíjet, jinak se nevyhne úpadku. Proto se chtějí k problémům aktivně vyjadřovat a společně se pokusit změnit věci k lepšímu.

Josef Pleskot

architekt

Zdeněk Fránek

architekt, pedagog

Pavel Hnilička

architekt, urbanista

Pavel Nasadil

architekt

Pavel Štěpán

projektant

Jiří Plos

právník, kunsthistorik

Renáta Pintová Králová

odbornice na stavební legislativu

Pavel Kliment

ekonom

Dušan Kunovský

rezidenční stavitel

6 hlavních témat sdružení

 • 1Kvalitní rozvoj a nová výstavba jsou pro společnost pozitivní a potřebné. O tom chceme přesvědčovat odbornou i laickou veřejnost
 • 2Zrychlení a zjednodušení schvalovacích procesů a nastavení jasných a dlouhodobě platných prorozvojových pravidel pro novou výstavbu
 • 3Dosažení prorozvojového nastavení veřejné správy s podporou pro soukromé investice do nové výstavby a omezení nepatřičných zásahů do tržního prostředí
 • 4Prosazování kvalitní architektury, smysluplného urbanismu s akcentem na veřejný prostor a prorozvojového územního plánování
 • 5Zvyšování efektivní kvality staveb (Architektonické, technické, uživatelské, provozní) s akcentem na inovace a progresivní materiály, technologie a prováděcí postupy
 • 6Podpora dynamické výstavby ve veřejném zájmu s nastavením efektivního a transparentního hospodaření s veřejnými prostředky