Přehled akcí v oboru

 • 25.6.2018 9:00 Dopady vývoje cen na kvalitu a bezpečnost staveb.
 • 26.6.2018 19:00 Pražské vize. Fantastické stavby, které nikdy nevznikly.
 • 27.6.2018 9:00 Praha zve veřejnost na společné jednání o návrhu metropolitního plánu.
 • 28.6.2018 19:00 Metropolitní plán – prezentace a diskuze. Prezentace nového územního plánu Prahy – Metropolitního plánu
 • 13. 6.– 30. 9. 2018 SCULPTURE LINE – Sochařský festival v ulicích měst.
 • 30. 6.– 8. 7. 2018 Ochutnávka toho nejzajímavějšího z architektury severního Německa, Dánska a Norska včetně návštěv významných muzeí moderního umění i špičkových městských prostor
 • 20. 9. 2018 Konference Požární bezpečnost staveb 2018
 • 20. 9.– 21. 9. 2018 Konference Stavební úřady 2018
 • 5. 10.– 6. 10. 2018 Konference Architektura a udržitelný rozvoj 2018
 • 29. 10. 2018 PRAHA a TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ
 • 1. 11. 2018 Konference Člověk, stavba a územní plánování
 • 28. 11.– 29. 11. 2018 40. konference Sanace a rekonstrukce staveb 2018


Další akce

Výběr zajímavostí z oboru

O co nám jde

Cílem sdružení je podpořit pozitivní a dynamický stavební rozvoj v České republice, a to s respektem k životnímu prostředí a historickému dědictví. Úkoly sdružení jsou dva – jednak popularizace oboru a vzdělávání a jednak dosažení prorozvojové legislativy a praxe úřadů. Chceme spojovat a společně hledat správná řešení. A to ve spolupráci s dalšími odborníky z oboru, politiky a úřady. Schvalovací procesy pro novou výstavbu jsou totiž u nás extrémně zdlouhavé, zbytečně komplikované a přeregulované. To chceme změnit!

Vymýšlet a stavět nové věci je krásná práce, která posouvá celou společnost dopředu. S novou výstavbou je ale u nás bohužel spojena spousta ukřičených negativistických hlasů, které se staví proti všemu novému a které tak ovlivňují názory veřejnosti, politiků i úřadů. My chceme být tím pozitivním hlasem pro kvalitní architekturu a rozvoj! Chceme pojmenovávat věci pravým jménem, diskutovat a společně hledat správné řešení problémů. A toto řešení pak jasně formulovat a jít s ním za politiky a úřady, aby se věci mohly změnit k lepšímu.

Kdo jsme – zakládající členové

Sdružení pro architekturu a rozvoj (SAR) je volným sdružením odborníků z oboru architektury, stavebnictví a developmentu. Je to pracovní spojení lidí, kterým není lhostejná dlouhodobá paralýza stavebního rozvoje naší země.

Členy tohoto think-tanku pojí společný názor, že naše země nemůže žít jen ze své minulosti, ale že se musí rozvíjet, jinak se nevyhne úpadku. Proto se chtějí k problémům aktivně vyjadřovat a společně se pokusit změnit věci k lepšímu.

Josef Pleskot

architekt
rozhovor

Zdeněk Fránek

architekt, pedagog
rozhovor

Pavel Hnilička

architekt, urbanista

Pavel Nasadil

architekt

Pavel Štěpán

projektant

Jiří Plos

právník, kunsthistorik

Renáta Pintová Králová

odbornice na stavební legislativu
rozhovor

Pavel Kliment

ekonom

Dušan Kunovský

rezidenční stavitel

6 hlavních témat sdružení

 • 1Kvalitní rozvoj a nová výstavba jsou pro společnost pozitivní a potřebné. O tom chceme přesvědčovat odbornou i laickou veřejnost
 • 2Zrychlení a zjednodušení schvalovacích procesů a nastavení jasných a dlouhodobě platných prorozvojových pravidel pro novou výstavbu
 • 3Dosažení prorozvojového nastavení veřejné správy s podporou pro soukromé investice do nové výstavby a omezení nepatřičných zásahů do tržního prostředí
 • 4Prosazování kvalitní architektury, smysluplného urbanismu s akcentem na veřejný prostor a prorozvojového územního plánování
 • 5Zvyšování efektivní kvality staveb (Architektonické, technické, uživatelské, provozní) s akcentem na inovace a progresivní materiály, technologie a prováděcí postupy
 • 6Podpora dynamické výstavby ve veřejném zájmu s nastavením efektivního a transparentního hospodaření s veřejnými prostředky