Novým předsedou Sdružení pro architekturu a rozvoj se stává dřívější ředitel IPR Tomáš Ctibor

Praha, 8. března 2021 – Sdružení pro architekturu a rozvoj (SAR) má nového předsedu. Je jím odborník na městské plánování a bývalý ředitel Institutu plánování a rozvoje (IPR Praha) Tomáš Ctibor. Sdružení spojuje experty z oboru architektury, stavebnictví, ekonomiky a práva. Jeho hlavním cílem je podpora pozitivního stavebního rozvoje a kvalitní moderní architektury.

Nový předseda SAR Tomáš Ctibor má za sebou bohaté zkušenosti z městského plánování. Poradenství v této oblasti se věnuje už od 90. let. V roce 2012 založil platformu sdružující přední odborníky v oblasti plánování měst s názvem 4ct. Do roku 2014 řídil Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, u jehož zrodu sám stál. V roce 2018 se stal předsedou evropské části globální organizace CRE (The Counselors of Real Estate) sdružující experty v realitním průmyslu.

Ctibor: Potřebujeme konkurenceschopná města

„Je třeba vytvářet chytrá, odolná, udržitelná a konkurenceschopná města, která jsou schopná reagovat na současné potřeby i výzvy jednadvacátého století a jsou pro jejich obyvatele příjemnými místy k životu,“ říká nový předseda SAR Tomáš Ctibor s tím, že pokud by Česká republika žila stále jen ze své minulosti a nerozvíjela se, nevyhnutelně by to vedlo k jejímu úpadku.

Sdružení pro architekturu a rozvoj je nezávislou iniciativou odborníků z oborů architektury, stavebnictví, ekonomiky a práva. Je to pracovní think-tank expertů, kterým není lhostejná dlouhodobá paralýza stavebního rozvoje naší země a malý zájem o kvalitní moderní architekturu. K problémům se chtějí aktivně vyjadřovat, iniciovat diskuzi a společně se tak pokusit změnit věci k lepšímu.

Sdružení chce být pozitivním hlasem pro stavební rozvoj a zároveň pojmenovávat případné problémy pravým jménem. A ve spolupráci s dalšími odborníky z oboru společně hledat správná řešení.

Členové Sdružení pro architekturu a rozvoj (SAR)

SAR podporuje pozitivní stavební rozvoj a moderní architekturu

Za tři roky činnosti sdružení se postupně daří měnit věci k lepšímu. Ve společenském a politickém životě už nová výstavba přestává být vnímána jako jakási šedá zóna, kterou je potřeba zastavit. Začíná být postupně chápána jako klíčová součást ekonomiky země a jako něco, co společnost pro svůj rozvoj potřebuje. Politici i úřady na celostátní i komunální úrovni zároveň postupně začínají dělat legislativní i praktické kroky ke zrychlení a zjednodušení paralyzovaného povolování nových staveb.

V činnosti sdružení, jehož úkoly jsou především popularizace oboru a vzdělávání a dosažení prorozvojové legislativy a praxe úřadů, jsou klíčové pololetní Summity architektury a rozvoje. Ty se již tradičně konají v pražském Obecním domě za účasti předních politiků a odborníků.

Na summitech se vždy řeší aktuální témata a hodnotí, co se povedlo, co nepovedlo a co je potřeba udělat pro další období, a to na úrovni státu i Prahy. Tyto akce zároveň popularizují kvalitní moderní architekturu a vystupují na nich špičkoví čeští i zahraniční tvůrci. Pravidelnými účastníky summitů jsou nejrespektovanější čeští architekti, například Eva Jiřičná, Josef Pleskot, Zdeněk Fránek, Pavel Hnilička a další. V uplynulém období se summitů účastnily i takové přední osobnosti světové architektury jako Sou Fujimoto, Elizabeth Diller, Ian Ritchie a další.