Pavel Kliment

Životopis

Je partnerem zodpovědným za sektor nemovitostí a stavebnictví v nadnárodní poradenské společnosti KPMG a klíčovým členem skupiny odborníků zaměřujících se na tento sektor v KPMG ve střední a východní Evropě. Je certifikovaný auditor a člen Komory auditorů České republiky a certifikovaný účetní v USA (CPA). V letech 2003-2005 pracoval v KPMG Detroit. Je členem dozorčí rady Asociace pro rozvoj trhu a nemovitostí.


Anketa

Proč jste se rozhodl patřit mezi zakládající členy SAR? V čem můžete být nápomocen?

Sdružení tvoří velmi zajímavé osobnosti. Jsem rád, že je mohu doplnit v oblasti datové analýzy a analýzy situace  Praze a ve srovnatelných městech okolních zemí.

Kdybyste měl vybrat jednu věc, kterou byste chtěl změnit, co by to bylo?

Vysoký potenciál pro řešení stávající situace v Praze vnímám ve zrychleném využití velkých rozvojových území.

V čem si myslíte, že je současný stav nebezpečný?

Nedostupnost bydlení může negativně ovlivnit budoucí postavení Prahy v konkurenci ostatních měst a její ekonomickou výkonnost.

Jak byste chtěl, aby vypadala Praha v roce 2030?

Prahu vnímám jako tahouna české ekonomiky a byl bych rád, kdyby to tak zůstalo. Rád bych viděl město orientované na rozvoj, samozřejmě při vysokém respektu k historickému centru.