Dušan Kunovský

Životopis

Vystudoval práva na Univerzitě Karlově v Praze a také na Cambridge University v Anglii, kde získal prestižní stipendium prince Charlese a právní titul Master of Laws. Po studiu se věnoval právní praxi se zaměřením na nemovitosti a následně vstoupil do oblasti developmentu. V posledních letech se zaměřuje hlavně na rozvoj velkých rezidenčních projektů na brownfieldech ve spolupráci s předními architekty. Jeho firma CENTRAL GROUP je dlouhodobě největším rezidenčním stavitelem v zemi.


Anketa

Proč jste se rozhodl patřit mezi zakládající členy SAR?

Negativistických hlasů, podle kterých se nemá stavět nic, není mnoho, ale jsou velmi slyšet. Chybí zde odborná oponentura, která by politikům a třeba i novinářům nabízela argumenty, proč je dobré stavět. Je potřeba popularizovat kvalitní architekturu a pozitivní rozvoj.

Kdybyste měl vybrat jednu věc, kterou byste chtěl změnit, co by to bylo?

Na začátku nekonečně dlouhého povolovacího procesu v Česku stojí negativní pohled části veřejnosti na náš obor. A to chci změnit. Chci, aby stavitel byla opět respektovaná profese tak, jak tomu bylo v minulosti. Mimochodem největším stavitelem v naší zemi byl Karel IV.

V čem si myslíte, že je současný stav nebezpečný?

To, že je nyní zcela paralyzovaná nová výstavba, bude mít velké důsledky nejen pro ekonomiku, ale i pro celkovou kvalitu života v Praze. Naše země nemůže žít jen ze své minulosti. Musí se rozvíjet, jinak se nevyhne úpadku.

Jak byste chtěl, aby vypadala Praha v roce 2030?

Chtěl bych, aby Praha byla dynamickým městem, které není jen skanzenem pro turisty, ale ve kterém se dobře žije.