Jiří Plos

Životopis

Absolvoval právnickou fakultu UK v Praze v oboru mezinárodní právo veřejné a soukromé a filosofickou fakultu UK v Praze v oboru teorie a dějiny výtvarného umění a estetiky se zaměřením na dějiny a teorii architektury. Nyní působí jako právní poradce České komory architektů a pedagog na Fakultě architektury ČVUT Praha, Fakultě umění a architektury TU Liberec, na Škole architektury AVU Praha a VŠUP.


Anketa

Proč jste se rozhodl patřit mezi zakládající členy SAR?

Jsem přesvědčen, že stav práva – především práva veřejného – je značně neutěšený, což se promítá i do každodenního života. Systém regulací narůstá a brání rozumnému rozhodování všech; politiků, stavebníků, úředníků a koneckonců i veřejnosti. Doufám, že profesně různorodé společenství může naznačit nějaké cesty k nápravě a pomoci tento stav změnit otevřením širší rozpravy těch, na které tento stav významně dopadá a znepříjemňuje jim život.

Kdybyste měl vybrat jednu věc, kterou byste chtěl změnit, co by to bylo?

Stavební právo (zejména stavební zákon a prováděcí vyhlášky k němu) a počet a strukturu dotčených správních orgánů. Důslednou nápravu by potřeboval právní systém jako celek, ale taková ambice není skromnými silami SAR realizovatelná. I přes zúžení tématu na stavební zákon a na procesy investování, na plánování a na projektování jsem ale přesvědčen, že by to mohl být způsob, jak naznačit i pro ostatní úseky práva cestu k řešení omezováním nebo dokonce rušením nesmyslných regulací.

V čem si myslíte, že je současný stav nebezpečný?

Právě nesmyslnou přemírou regulace, která brání zdravému vývoji města a která vede k postupné ztrátě ochoty nést za svá rozhodnutí odpovědnost. Město se nerozvíjí rovnoměrně a zejména směrem k péči o krajinu, urbanismu a architektuře. Rád bych pomohl prosadit velmi kvalitní Metropolitní plán, kterým se může (spolu s Pražskými stavebními předpisy) Praha současným vyspělým městům alespoň přiblížit.

Jak byste chtěl, aby vypadala Praha v roce 2030?

Přál bych si, aby to bylo město sebevědomé – vědomé si své pozice nejen ve střední Evropě, ale v celé Evropě. Aby se sebevědomě, ale ne arogantně, chovalo ke svému nejbližšímu okolí. A aby této skutečnosti také přizpůsobilo svou politiku rozpočtovou i majetkovou, aby podporovalo současný urbanismus a architekturu, aby posílilo a rozvíjelo se zejména v těch částech města, které jsou zanedbané nebo řídce zastavěné, aby nenutilo stavět na zelené louce za městem a aby nebránilo stavět současně v historickém prostředí (aby i v centrálních částech vznikaly nové současné vrstvy stejně jako v minulosti).