Dušan Kunovský

Životopis

Po absolutoriu práv na Univerzitě Karlově v Praze pokračoval na univerzitě v Cambridgi, získal stipendium prince Charlese. Po krátkém působení v advokátní kanceláři se začal věnovat developmentu. Nejdříve jen pozemkům, později rodinným a pak i bytovým domům. Dnes je jeho firma CENTRAL GROUP s přehledem největším rezidenčním stavitelem v zemi.


Anketa

Proč jste se rozhodl patřit mezi zakládající členy SAR?

Negativistických hlasů, podle kterých se nemá stavět nic, není mnoho, ale jsou velmi slyšet. Chybí zde odborná oponentura, která by politikům a třeba i novinářům nabízela argumenty, proč je dobré stavět. Je potřeba popularizovat kvalitní architekturu a pozitivní rozvoj.

Co je potřeba změnit?

Na začátku nekonečně dlouhého povolovacího procesu v Česku stojí negativní pohled části veřejnosti na náš obor. A to chci změnit. Chci, aby stavitel byla opět respektovaná profese tak, jak tomu bylo v minulosti. Mimochodem největším stavitelem v naší zemi byl Karel IV.

V čem si myslíte, že je současný stav nebezpečný?

To, že je nyní zcela paralyzovaná nová výstavba, bude mít velké důsledky nejen pro ekonomiku, ale i pro celkovou kvalitu života v Praze. Naše země nemůže žít jen ze své minulosti. Musí se rozvíjet, jinak se nevyhne úpadku.

Jak byste chtěl, aby Praha v roce 2030 vypadala?

Chtěl bych, aby Praha byla dynamickým městem, které není jen skanzenem pro turisty, ale ve kterém se dobře žije.