10 vizía konkrétní kroky
pro stavební rozvoj Prahy a ČR

  • 3

    Praha by měla být plánována jako metropole pro minimálně 2 miliony lidí a proto musí mít nový progresivní a ambiciózní územní plán. To je však proces na mnoho let, pro rychlý rozjezd nové výstavby je nyní potřebné zásadně urychlit změny stávajícího územního plánu a mít tak dostatek ploch pro novou výstavbu

Nový územní plán Prahy by měl platit až od roku 2023, ale s ohledem na komplikovanost procesu a množství podaných připomínek se ani to nemusí podařit. Proto je třeba nečekat a neupínat se až na nový územní plán. Pro rozjezd paralyzované výstavby v metropoli je klíčový dostatek ploch pro výstavbu a toho se dá nyní dosáhnout zásadním urychlením změn stávajícího územního plánu. Problémem ale je, že proces změn územního plánu je neskutečně dlouhý a komplikovaný. Je potřeba tento proces urychlit a zjednodušit a také přehodnotit současný systém tzv. balíčků změn, kdy jsou ve stejné vlně schvalování jak jednoduché a jednoznačně potřebné změny, tak i komplikované a kontroverzní změny. Například změny řešící dopravu a konkrétní projekty výstavby bytů na brownfieldech by měly mít prioritu. Rozvoj mnoha brownfieldů je městem zbytečně blokován často už více než 20 let a přitom město nemá žádnou ucelenou koncepci jejich rozvoje. To je potřeba změnit a rozvoji brownfieldů dát prioritu.

V Praze žije oficiálně 1,3 milionu lidí, v reálu jich je až o 30 procent více. Do metropole denně dojíždí 200 až 300 tisíc lidí za prací, žije tu 80 tisíc studentů a denně zde přespí 50 tisíc turistů. A každý rok v Praze podle statistiky přibude kolem 14 tisíc obyvatel. Spolu s rostoucími nároky na standard bydlení, narůstajícím počtem single domácností a vzhledem k prosté obměně bytového fondu, by se mělo ve městě každý rok postavit minimálně 10 tisíc nových bytů. Přitom v reálu se nových bytů v posledních letech povoluje jen zhruba třetina tohoto počtu. Tím se vytváří obrovský deficit, který deformuje trh a nezdravě zvyšuje ceny pořízení i nájmů bytů mimo dosah střední třídy. Praha by měla být plánována jako metropole pro minimálně 2 miliony lidí a časově alespoň do roku 2050. Tomu musí odpovídat i nový moderní územní plán s odpovídající infrastrukturou a dostatečnou hustotou a výškovou úrovní nové zástavby, samozřejmě s respektem k historickému dědictví a životnímu prostředí. Město musí mít jasnou vizi a koncepci svého rozvoje a podle toho i plánovat a koordinovat své investice.

Názory expertů

Pavel Kliment

člen SAR a partner KPMG

Nejen v České republice je dlouhodobým trendem urbanizace. Pokud má Praha ambici stát se důležitým centrem, a nikoliv pouze turistickým skanzenem, nemá na vybranou. Růst počtu obyvatel patří mezi nutné podmínky udržení výkonnosti a atraktivity v konkurenci ostatních měst. Logicky, mnohem lepší je se na růst strategicky připravovat než pouze reagovat na realitu.

Pavel Štěpán

člen SAR a projektant

Bez dlouhodobé koncepce nemůže vyrůstat město, které by mělo dlouhodobě fungovat. Příkladem může být v Praze Karel IV., ve Zlíně Baťa a v Hradci Králové Gočár. Nikdo jiný s dlouhodobější vizí u nás nenapadá, současní politici to bohužel nejsou.

Dušan Kunovský

člen SAR a rezidenční stavitel

Hlavním úkolem pro vedoucí představitele Prahy je řešení problému dopravy a dostupnosti bydlení. Ročně je potřeba v metropoli postavit osm až deset tisíc nových bytů. Pro nastartování výstavby je klíčové zásadní urychlení změn současného územního plánu zejména na brownfieldech, kde jsou dlouhodobě zbytečně zmrazeny připravované projekty s desítkami tisíc nových bytů.