10 vizí a konkrétní kroky pro stavební rozvoj Prahy a ČR

KRÁTKODOBÉ CÍLE – DO 6 MĚSÍCŮ

  1. stavební úřady a instituce, které objektivně nestíhají, by měly být personálně a odborně posíleny, včetně kvalitního manažerského vedení (přitom je potřeba počítat s připravovanou digitalizací schvalovacího procesu)
  2. pro všechna rozhodnutí a vyjádření musí být jasně a striktně dodržované termíny a je potřeba veřejně a transparentně vyhodnocovat efektivitu a dodržování termínů u všech úřadů a institucí zahrnutých do schvalovacího procesu
  3. po vyhodnocení zahraničních zkušeností by Ministerstvo pro místní rozvoj a Praha měly zpracovat plán plné digitalizace schvalovacích procesů a v postupných krocích digitalizaci zavádět
 • Ministerstvo pro místní rozvoj by mělo:
  1. zjednodušit požadavky na projektovou dokumentaci pro územní, stavební i společná řízení
  2. v nejasných nebo sporných věcech vydat jednoznačné metodiky a výklad legislativy s cílem dosažení maximálního sjednocení a předvídatelnosti rozhodování stavebních úřadů (a také jako vodítko pro následné rozhodování správních soudů)
  3. prosazovat potřebné novely stávajícího stavebního zákona (zejména zavedení fikce souhlasu) a zajistit mezirezortně odsouhlasený věcný záměr rekodifikace stavebního práva
 • Praha by měla:
  1. aktivně a transparentně prosazovat změny současného územního plánu hlavně na brownfieldech týkající se zejména hlavních priorit, kterými jsou řešení dopravy a dostupnosti bydlení
  2. schválit vytvoření centrálního pražského stavebního úřadu pro větší a speciální stavby a započít kroky k zahájení provozu tohoto úřadu
  3. revidovat svou koncepci prioritních staveb a plán investic

STŘEDNĚDOBÉ CÍLE – DO 1 AŽ 2 LET

 • Ministerstvo pro místní rozvoj by mělo:
  1. postupně novelizovat všechny ty předpisy stavebního práva, kde to bude možné
  2. připravit paragrafové znění nového stavebního zákona (a dalších souvisejících předpisů) a činit kroky k jeho projednání a schválení
  3. provést revizi všech technických norem ve stavebnictví a sjednotit přehled závazných norem pro jednotlivé typy staveb
 • Praha by měla:
  1. zřídit centrální pražský stavební úřad pro větší a speciální stavby (pro územní, stavební i společná řízení), který by zároveň metodicky vedl stávajících 22 místních stavebních úřadů a řešil by odvolání vůči jejich rozhodnutím
  2. dále pokračovat ve změnách stávajícího územního plánu a projednávání nového územního plánu
  3. vyhlásit velkou mezinárodní architektonickou soutěž na moderní koncertní budovu na Vltavské (po důkladném rozpracování celkové koncepce řešení vybrané lokality)

DLOUHODOBÉ CÍLE – DO 4 LET

 • Ministerstvo pro místní rozvoj by mělo zajistit celkovou moderní rekodifikaci stavebního práva
 • Praha by měla zajistit schválení nového progresivního územního plánu
Odběr novinek SAR
Novinky na Váš e-mail