KLÍČOVÉ ZÁVĚRY A ZAJÍMAVÉ NÁZORY Z DISKUSNÍHO FÓRA

Přinášíme Vám stěžejní závěry a názory ze zimního Diskusního fóra o stavebním rozvoji Prahy, které se uskutečnilo v lednu letošního roku v pražské Černé Labuti a zúčastnilo se ho kolem 60 předních odborníků z veřejného i soukromého sektoru a zástupců médií.

ZÁVĚRY

  1. Nejdůležitějšími konkrétními kroky ze strany vedení Prahy pro podporu stavebního rozvoje a řešení současné bytové krize jsou rychlé schvalování změn územního plánu (zejména na brownfieldech) a zákonodárná iniciativa ohledně daňových změn. Samosprávy se často nové výstavbě brání z toho důvodu, že nesou hlavní zátěž spojenou s novou výstavbou, ale od státu získávají málo peněz na potřebné veřejné investice do občanské vybavenosti a infrastruktury.

  2. Z konkrétních návrhů Prahy na daňové změny je nejpodstatnější ten, aby obce a kraje, kde se staví, získávaly od státu větší podíl na DPH. Návrh je 35 % místo stávajících 32,5 %. Tak by celkem obce a kraje, které nesou největší zátěž spojenou s novou výstavbou, od státu ročně získaly na své investice zhruba o 11,7 miliardy Kč více. Na Prahu by z této částky připadlo kolem 1,9 miliardy Kč, za což se dají postavit například 3 až 4 velké spádové základní školy.

  3. Pro čerpání veřejných peněz na investice je nutná dlouhodobá koncepce pro výstavbu školských zařízení a dopravní a technické infrastruktury. A také je nutná projekční a inženýrská připravenost těchto investic. Bez dlouhodobé koncepce a připravenosti potřebných veřejných staveb není stát zatím připraven zvýšit podíl z DPH pro obce a kraje. Ministerstvo financí uvádí jako příklad Prahu, která není schopna plnit své investiční plány na veřejné stavby.

  4. Pro řešení bytové krize je potřeba stavět v Praze alespoň 10.000 bytů ročně. Pokud se situace s pomalým schvalováním nezmění, může v roce 2030 chybět už kolem 100.000 bytů, tedy bydlení pro zhruba čtvrt milionu lidí. Ti si pak budou hledat bydlení mimo Prahu a hlavní město pak svým dojížděním neúměrně zatěžovat. V Praze se ročně povolí jen zhruba 3 byty na tisíc obyvatel, zatímco v Mnichově je to 7 a ve Vídni 8 bytů na tisíc obyvatel.

  5. Budoucnost dalšího rozvoje Prahy je na brownfieldech, kde se připravuje kolem 70.000 nových bytů. To jsou zhruba 2/3 z celkového počtu 109.000 připravovaných nových bytů v Praze. Podpora výstavby nových bytů na brownfieldech by měla být jednou z priorit Prahy, která by měla urychleně projednávat potřebné změny územního plánu a být připravena zde financovat potřebnou občanskou vybavenost a páteřní infrastrukturu.

  6. Je potřeba jasně vymezit role města a soukromých investorů. Školská zařízení a páteřní dopravní a technickou infrastrukturu by mělo financovat město. Úkolem soukromých investorů je, aby na své náklady a riziko realizovali stavby na svých pozemcích a platili státu daně. Například z každého prodaného bytu v Praze stát získává na daních kolem jednoho milionu korun. Z vybraných daní musí jít ale větší část obcím a krajům, kde se staví.

  7. Pokud bude Praha financovat potřebná veřejná školská zařízení a páteřní dopravní a technickou infrastrukturu, měli by developeři přispívat městu do fondu veřejných investic. Tak by mohla Praha získat ročně pro své veřejné investice a rozvoj mnoho stovek milionů korun od soukromých investorů. Příspěvek by se mohl odvíjet od podlahové plochy připravovaného projektu a podle charakteru stavby.

  8. Adekvátní příspěvek od bytových developerů by mohl být 500 Kč za metr čtvereční hrubé podlažní plochy (HPP), tedy zhruba 50.000 Kč za byt. Při 5.600 prodaných nových bytech ročně by tak Praha mohla získat jen od bytových developerů kolem 280 milionů za rok. Vyšší příspěvek než 500 Kč/m2 HPP by však už zvyšoval finální cenu bytu pro konečné kupující, a to by mohlo dále prohloubit současnou krizi dostupnosti bydlení.

FOTOGALERIE Z DISKUSNÍHO FÓRA

ZAJÍMAVÉ NÁZORY VYSTUPUJÍCÍCH

Petr Hlaváček: Spolupráce města a investorů se zlepšuje1. náměstek primátora a radní HMP pro územní rozvoj a územní plán

„Myslím si, že jsme se ve vztahu města, městských částí a investorů za poslední rok významným způsobem posunuli. Od prvního března by měl také začít fungovat městský developer. Nevnímám tuto organizaci jako někoho, kdo primárně staví, ale spíše jako někoho, kdo primárně pomáhá koordinovat a připravovat rozvoj území.“

Jan Chabr: Proč se nespojit v rozvoji bydlení s trhem?radní HMP pro oblast správy majetku a majetkových podílů

„Je potřeba si říct, jestli má město samo stavět. Já jsem čím dál víc skeptický. S každou novou politickou reprezentací přichází i přehodnocení dříve schválených projektů a výběrových řízení. To je myslím příčina toho, proč město od roku 1990 postavilo minimum bytů samo. Rozvoj bydlení má být řešen společně s trhem. Jestliže jsou na trhu desítky společností, které umějí stavět, proč se nepokusit spojit se soukromým sektorem?“

Hana Kordová Marvanová: Veřejná sféra je tu od toho, aby zajišťovala občanskou vybavenostradní HMP pro oblast legislativy, veřejné správy a podpory bydlení

„Návrhem daňových úprav v oblasti bydlení chceme vládě ukázat, že je tady velký prostor pro legislativní úpravy, které mohou pomoci občanům v dostupnosti bydlení hned. Zároveň je možné posílit obcím prostředky na financování infrastruktury, jako jsou například základní školy. Přesouvat odpovědnost na soukromé investory není správné. Stát a veřejná sféra jsou tady přece od toho, aby tyto klíčové prvky občanské vybavenosti zajišťovaly, protože jinak je systém úplně vychýlený. V žádném případě proto snahu o prosazení daňového balíčku pro dostupné bydlení nevzdáváme.“

Dušan Kunovský: Developeři by měli přispívat do fondu a Praha financovat školyzakladatel a šéf Central Group a člen Sdružení pro architekturu a rozvoj

„Je potřeba jasně pojmenovat role magistrátu, městských částí a investorů. Úkolem investora je realizovat stavby a nést s tím náklady a veškerá rizika a jeho další úlohou je platit daně. Z každého prodaného bytu stát získává na daních kolem jednoho milionu korun. My už dva roky hovoříme navíc o možnosti příspěvku do fondu veřejných investic ve výši 500 korun z hrubé podlažní plochy bytu. Tak by Praha jen od bytových developerů mohla získat kolem 250-300 milionů korun ročně. Zárověň by ale město mělo financovat výstavbu veřejných škol a školek, páteřních dopravních staveb a inženýrských sítí.“

Ondřej Boháč: Města jsou a budou čím dál více motorem ekonomikyředitel Institutu plánování a rozvoje (IPR Praha)

„Praha není v oblasti Airbnb atraktivnější než ostatní metropole, my jsme jen zoufale neakceschopní čelit globálním výzvám. Akceschopnost je zkrátka klíčové téma: ve městech bude žít stále více lidí, města budou stále větším motorem ekonomiky a budou potřebovat vlastní pravidla. My potřebujeme jiná pravidla. A za těch špatných, která teď máme, je ještě důležitější důvěra mezi městem a investory.“

Lenka Burgerová: Smlouvy o spolupráci jsou náhradou plánovacích smluvmístostarostka Prahy 7

„S investory uzavíráme smlouvy o spolupráci, které jsou prostředkem, jak nezhoršit situaci pro stávající obyvatele. Stavebník, jehož projekt zahrnuje nejméně 250 metrů čtverečních bytů či kanceláří, přispívá městské části 500 korunami za čtvereční metr hrubé podlažní plochy. Pokud by ale existoval jiný nástroj společný pro všechny, který by byl jasně definovaný, a který by pokrýval naše potřeby, velice rádi ho budeme akceptovat.“

Vladimír Voldřich: Měla by být nastavená jasná a dlouhodobá pravidlazástupce ředitele odboru územního plánování MMR

„Domnívám se, že investor, který připravuje investici, potřebuje mít jistotu, jak velkou investici do veřejné vybavenosti má započítávat do svého projektu. Projekt se může připravovat klidně i přes dvě volební období, je tedy potřeba stanovit dlouhodobá pravidla, která budou platit bez ohledu na to, že se změní politická reprezentace. Někdy se stává, že se investor vůbec nepodílí na rozvoji infrastruktury a jindy je zase vydírán, aby zaplatil víc, protože bez toho udělá obec všechno pro to, aby tam nic nepostavil. A to je špatně. “

Pavel Kliment: U přerozdělování daní z výstavby bychom se měli zaměřit na zásluhovost partner KPMG a člen Sdružení pro architekturu a rozvoj

„Snížená sazba DPH na sociální byty se v čase poměrně výrazně zvedla, a to z pěti procent na dnešních 15 procent. Stát si tedy z nové výstavby bere poměrně významné prostředky. U stávajícího přerozdělení daňových výnosů bychom se měli zaměřit na zásluhovost. To znamená, že pokud se v obci zrealizuje projekt, měla by to pocítit na příjmech.“

Eva Smutná: Městská část má umět připravit území pro investorymístostarostka Prahy 6

„Vztah města a městské části je jako manželství, ve kterém má ale město peníze a městská část pozemky. Domnívám se, že občané a investoři jsou také součástí toho manželství a městská část by měla umět připravit území pro investory, kteří do toho území přicházejí. A neměli bychom být překvapeni. Máme k dispozici územní plán, takže víme, jakou kapacitu zástavba umožňuje. Je úkolem městské části, aby se nad lokalitou zamyslela a připravila například zastavovací podmínky s větší mírou detailu a tím deklarovala, co na tom konkrétním místě vyžaduje. Investor má pak na co navázat.“

Mojmír Hampl: Praha bude mít stále více obyvatel, musí se rozvíjetbývalý viceguvernér ČNB a ředitel poradenských služeb pro finanční sektor KPMG

„Region Prahy a středních Čech je dost specifický. Východoevropské země Evropské unie se v posledních letech výrazně vylidňují, například pobaltské země přišly za 20 let o téměř 20 procent obyvatelstva. My jsme země, která se naopak zalidňuje, a v tomto módu budeme pokračovat. Budeme místem, které bude nasávat obyvatele a které bude potřebovat další rozvoj. “

Miroslav Matej: Praha má peněz dost, neplní své investiční plányředitel odboru financování územních rozpočtů, Ministerstvo financí ČR

„Schopnost Prahy realizovat investice je potřeba ukázat na konkrétních číslech. Zatímco v roce 2010 a 2011 Praha plnila své investiční rozpočty na 90 procent, v listopadu 2019 to bylo jen 36 procent. Více peněz od státu krajům a obcím tedy automaticky neznamená, že se navýší jejich investice. A kdo si to myslí, může být zklamán. Praha peníze má, ale není schopna své investice realizovat.“

Marcel Soural: Kdyby šla polovina daní obci, hned by se krásně stavělošéf Trigema

„Za rok se prodají v Praze byty za 33 miliard korun, na DPH z toho jde 5 miliard korun. Ty inkasuje stát. Proč neodvede polovinu z toho obcím a městským částem, které by pak byly jasně motivovány k rozvoji? Hned by byla vidět harmonie mezi městskými částmi a investory, to by se krásně stavělo… “