Výběr zajímavostí

Další zajímavosti

O co nám jde

Cílem sdružení je podpořit pozitivní a dynamický stavební rozvoj v České republice, a to s respektem k životnímu prostředí a historickému dědictví. Úkoly sdružení jsou dva – jednak popularizace oboru a vzdělávání a jednak dosažení prorozvojové legislativy a praxe úřadů. Chceme spojovat a společně hledat správná řešení. A to ve spolupráci s dalšími odborníky z oboru, politiky a úřady. Schvalovací procesy pro novou výstavbu jsou totiž u nás extrémně zdlouhavé, zbytečně komplikované a přeregulované. To chceme změnit!

Vymýšlet a stavět nové věci je krásná práce, která posouvá celou společnost dopředu. S novou výstavbou je ale u nás bohužel spojena spousta negativistických hlasů, které se staví proti všemu novému a které tak ovlivňují názory veřejnosti, politiků i úřadů. My chceme být tím pozitivním hlasem pro kvalitní architekturu a rozvoj! Chceme pojmenovávat věci pravým jménem, diskutovat a společně hledat správná řešení problémů. A tato řešení pak jasně formulovat a jít s nimi za politiky a úřady, aby se věci mohly změnit k lepšímu.

Kdo jsme – zakládající členové

Sdružení pro architekturu a rozvoj (SAR) je volným sdružením odborníků z oboru architektury, stavebnictví, ekonomiky a práva. Je to pracovní spojení lidí, kterým není lhostejná dlouhodobá paralýza stavebního rozvoje naší země.

Členy tohoto think-tanku pojí společný názor, že naše země nemůže žít jen ze své minulosti, ale že se musí rozvíjet, jinak se nevyhne úpadku. Proto se chtějí k problémům aktivně vyjadřovat a společně se pokusit změnit věci k lepšímu.

10 vizí a konkrétní kroky pro stavební rozvoj Prahy a ČR

KRÁTKODOBÉ CÍLE – DO 6 MĚSÍCŮ

  1. stavební úřady a instituce, které objektivně nestíhají, by měly být personálně a odborně posíleny, včetně kvalitního manažerského vedení (přitom je potřeba počítat s připravovanou digitalizací schvalovacího procesu)
  2. pro všechna rozhodnutí a vyjádření musí být jasně a striktně dodržované termíny a je potřeba veřejně a transparentně vyhodnocovat efektivitu a dodržování termínů u všech úřadů a institucí zahrnutých do schvalovacího procesu
  3. po vyhodnocení zahraničních zkušeností by Ministerstvo pro místní rozvoj a Praha měly zpracovat plán plné digitalizace schvalovacích procesů a v postupných krocích digitalizaci zavádět
 • Ministerstvo pro místní rozvoj by mělo:
  1. zjednodušit požadavky na projektovou dokumentaci pro územní, stavební i společná řízení
  2. v nejasných nebo sporných věcech vydat jednoznačné metodiky a výklad legislativy s cílem dosažení maximálního sjednocení a předvídatelnosti rozhodování stavebních úřadů (a také jako vodítko pro následné rozhodování správních soudů)
  3. prosazovat potřebné novely stávajícího stavebního zákona (zejména zavedení fikce souhlasu) a zajistit mezirezortně odsouhlasený věcný záměr rekodifikace stavebního práva
 • Praha by měla:
  1. aktivně a transparentně prosazovat změny současného územního plánu hlavně na brownfieldech týkající se zejména hlavních priorit, kterými jsou řešení dopravy a dostupnosti bydlení
  2. schválit vytvoření centrálního pražského stavebního úřadu pro větší a speciální stavby a započít kroky k zahájení provozu tohoto úřadu
  3. revidovat svou koncepci prioritních staveb a plán investic

STŘEDNĚDOBÉ CÍLE – DO 1 AŽ 2 LET

 • Ministerstvo pro místní rozvoj by mělo:
  1. postupně novelizovat všechny ty předpisy stavebního práva, kde to bude možné
  2. připravit paragrafové znění nového stavebního zákona (a dalších souvisejících předpisů) a činit kroky k jeho projednání a schválení
  3. provést revizi všech technických norem ve stavebnictví a sjednotit přehled závazných norem pro jednotlivé typy staveb
 • Praha by měla:
  1. zřídit centrální pražský stavební úřad pro větší a speciální stavby (pro územní, stavební i společná řízení), který by zároveň metodicky vedl stávajících 22 místních stavebních úřadů a řešil by odvolání vůči jejich rozhodnutím
  2. dále pokračovat ve změnách stávajícího územního plánu a projednávání nového územního plánu
  3. vyhlásit velkou mezinárodní architektonickou soutěž na moderní koncertní budovu na Vltavské (po důkladném rozpracování celkové koncepce řešení vybrané lokality)

DLOUHODOBÉ CÍLE – DO 4 LET

 • Ministerstvo pro místní rozvoj by mělo zajistit celkovou moderní rekodifikaci stavebního práva
 • Praha by měla zajistit schválení nového progresivního územního plánu

Činnost a aktivity sdružení jsou financovány z transparentních příspěvků dárců. Mezi přispěvateli je největší rezidenční stavitel Central Group, přední dodavatel koupelen, kuchyní a interiérů ProCeram, přední dodavatel podlah a interiérů Barkotex. Konference sdružení sponzoruje nadnárodní poradenská společnost KPMG.

Odběr novinek SAR
Novinky na Váš e-mail