10 vizí a konkrétní kroky pro stavební rozvoj Prahy a ČR

  • 1Je potřeba zásadně zrychlit a zjednodušit schvalovací procesy, jinak paralýza stavebního rozvoje povede k úpadku celé země. Například vyřízení stavebního povolení pro bytový dům by nemělo trvat déle než dva roky
  • 2Je nutné nastavit fungování úřadů ve prospěch nové výstavby. Úřady musí být personálně a odborně posíleny, plně digitalizovány, musí mít jasně stanovené lhůty, nebýt pod politickým tlakem, mít jasný výklad legislativy a rozhodovat jednotně a předvídatelně
  • 3Praha by měla být plánována jako metropole pro minimálně 2 miliony lidí a proto musí mít nový progresivní a ambiciózní územní plán. To je však proces na mnoho let, pro rychlý rozjezd nové výstavby je nyní potřebné zásadně urychlit změny stávajícího územního plánu a mít tak dostatek ploch pro novou výstavbu
  • 4Je třeba omezit rozlézání Prahy do okolí a zaměřit se na intenzivní rozvoj brownfieldů s vyšší hustotou zástavby uvnitř města. Praha musí být městem krátkých vzdáleností s kvalitním veřejným prostorem a digitalizovaným „smart city“
  • 5V Praze je stavební prioritou řešení dopravy a dostupnosti bydlení. Doprava se musí řešit výraznými veřejnými investicemi, zatímco dostupnost bydlení hlavně podporou soukromých investic a uvolněním dostatku ploch pro novou výstavbu
  • 6Praha musí být hlavně městem pro ty, kdo v ní žijí – pro Pražany. Je zcela unikátním historickým městem, ale nemůže být zakonzervována pro turisty a žít jen ze své minulosti. I současná generace by po sobě měla zanechat nějaké architektonicky unikátní stavby reprezentující naši dobu
  • 7Je potřeba snížit daňovou zátěž u nových bytů a podpořit tak jejich výstavbu. Kupujícím by to ušetřilo stovky tisíc korun a pomohlo řešit krizi dostupnosti bydlení
  • 8Je potřeba zvyšovat kvalitu staveb s akcentem na inovace a progresivní materiály, technologie a prováděcí postupy. Je ale také třeba řešit stávající přeregulovanost stavebnictví v ČR, která často zbytečně zdražuje a brzdí výstavbu
  • 9Urychlené dobudování dlouhodobě podinvestované dopravní sítě a další infrastruktury musí být vládní prioritou. A také musí mít speciální a zjednodušené schvalovací procesy, stejně jako další určené strategické stavby
  • 10Je potřeba, aby lidé vnímali, že rozvoj a nová výstavba jsou pro společnost pozitivní a potřebné. Proto je nutné transparentně prezentovat připravované projekty a prosazovat kvalitní architekturu a etické principy v oboru. Po výrazném zrychlení schvalování bude možné po developerech požadovat příspěvky do fondu veřejných investic
Odběr novinek SAR
Novinky na Váš e-mail