10 vizía konkrétní kroky
pro stavební rozvoj Prahy a ČR

  • 2

    Je nutné nastavit fungování úřadů ve prospěch nové výstavby. Úřady musí být personálně a odborně posíleny, plně digitalizovány, musí mít jasně stanovené lhůty, nebýt pod politickým tlakem, mít jasný výklad legislativy a rozhodovat jednotně a předvídatelně

Rozhodování se na každém z 22 pražských stavebních úřadů zcela zásadně liší podle personálního a odborného obsazení úřadu a často také podle aktuálního politického naladění místní radnice. Stavební proces je tak pro investory absolutně nepředvídatelný. Stavební úřady musí být personálně a odborně posíleny, plně digitalizovány a manažersky vedeny tak, aby striktně dodržovaly stanovené lhůty. V případě nedodržení termínu by pak měla platit fikce souhlasu, případně by se měla věc tomuto úřadu automaticky odebrat a rozhodl by nadřízený orgán. Úřady musí rozhodovat podle jednotné metodiky a zcela nezávisle na aktuální politické situaci. Proto je potřeba na poli povolování staveb oddělit státní správu od samosprávy. Nadřízené úřady musí poskytnout svým podřízeným úřadům jasný výklad legislativy. To lidem na úřadech umožní nebát se rozhodnout a povede to rovněž ke sjednocení rozhodování správních soudů. U soudního přezkumu napadených rozhodnutí stavebních úřadů by pak měli asistovat odborníci na stavební právo z praxe. Stavební rozvoj musí být jednou z priorit vládní politiky.

Názory expertů

Pavel Nasadil

architekt

V Anglii nikdy netrvá získat stavební povolení roky. Je to dané tím, že tam jsou stanovená pravidla, lhůty a obecně větší zodpovědnost úředníků než u nás. Nikdo si nedovolí zbytečně věci protahovat. Všechny procesy běží veřejně a transparentně.

Dušan Kunovský

zakladatel a šéf Central Group

Problém tzv. systémové podjatosti názorně ukazuje, do jakých absurdit u nás došlo povolování staveb. Měly by být tedy povolovány pražské stavby v Brně?

Pavel Štěpán

projektant

Já stále cítím největší problém stavebnictví v tom, že povolování staveb je nevyzpytatelné a když sem přijde zahraniční investor, nebo když si chce někdo postavit jen obyčejný dům, a najme si odborníka, ani ten mu není schopen říci, kdy a jaký bude konec toho procesu.