10 vizía konkrétní kroky
pro stavební rozvoj Prahy a ČR

  • 5

    V Praze je stavební prioritou řešení dopravy a dostupnosti bydlení. Doprava se musí řešit výraznými veřejnými investicemi, zatímco dostupnost bydlení hlavně podporou soukromých investic a uvolněním dostatku ploch pro novou výstavbu

Stát a metropole by měly realizovat jen jasně definovaný okruh staveb – základní stavby dopravní a technické infrastruktury, důležité stavby pro zdravotnictví, sociální péči, vzdělávání a kulturu a stavby potřebné pro bezpečnost a fungování státu a města. Velmi důležitá je také údržba historických památek. U všech ostatních staveb by měla veřejná správa jen určit pravidla a podpořit fungování soukromého sektoru, který je v naprosté většině případů efektivnější než veřejný sektor. Z hlediska dopravy jsou pro Prahu prioritní dostavba vnějšího a vnitřního okruhu, nová trasa metra a rychlé kolejové spojení centra s letištěm. Dále se musí řešit problémy s parkováním a chaotickými opravami komunikací. Samostatnou kapitolou je pak nutnost oprav starších mostů a výstavba nových. Na potřebné dopravní investice bude město potřebovat mnoho desítek miliard korun. Velmi důležité je dále rozvíjet kvalitní veřejnou dopravu a naopak individuální automobilovou dopravu bude potřeba do budoucna v centru metropole omezovat.

Pro vlastní rozsáhlejší výstavbu městských bytů nemá Praha připravené vhodné pozemky a nemá ani know-how, ani tým zkušených lidí a ani peníze! Město má jiné funkce a úkoly než být developerem. Pokud zkušeným soukromým investorům dnes trvá vyřízení stavebního povolení průměrně 10 let, nedá se očekávat, že město by to dokázalo vyřídit dříve. Všechny instituce, stavební úřady, odvolací orgány i soudy totiž ze zákona musí postupovat stejně, ať se jedná o soukromou firmu nebo o veřejnou instituci. Výstavba „dostupných“ bytů městem by se mohla stát jen černou dírou na veřejné peníze! Nápady některých politiků požadovat po developerech převod části jejich bytů za jiné, než tržní ceny, by byly zcela neoprávněným a nezákonným opatřením. Co se týká návrhů dotovat například družstevní výstavbu, to by se zase mohlo jednat o nepovolenou veřejnou podporu narušující hospodářskou soutěž v rozporu s legislativou EU.

Dostupné bydlení zajistí pouze dobře fungující tržní prostředí se zdravou konkurencí mezi developery a hypotečními bankami bez zbytečné přeregulace a zásahů veřejné správy. Je třeba hlavně zásadně zrychlit a zjednodušit schvalovací procesy a odblokovat více pozemků pro novou výstavbu hlavně na brownfieldech. V různém stádiu rozvoje a povolovacích procesů je nyní v Praze více než 115 tisíc nových bytů, a to ze dvou třetin právě na brownfieldech. Jen dostatečná nabídka na trhu může zastavit současný strmý růst cen bytů. Stát a metropole samozřejmě musí pomoci s bydlením těm opravdu sociálně potřebným. Tady jsou dvě možnosti, které je vhodné kombinovat. Ve většině případů je tím nejvhodnějším a nejspravedlivějším způsobem transparentní a motivační příspěvek na bydlení. A k tomu by doplňkově měly fungovat pro nesoběstačné seniory nebo zdravotně postižené veřejné pečovatelské domy a pro složitější sociální případy by měly sloužit veřejná ubytovací zařízení.

Názory expertů

Josef Pleskot

architekt

Nedovedu si představit jiné řešení nedostupnosti bytů než politické. Zdá se, že jde o krizovou situaci. Ta musí být řešena nějakou výjimečnou cestou, veřejně prospěšnou dohodou, aby krize byla co nejrychleji překonána.

Pavel Kliment

ekonom a partner KPMG

Praha se díky své poloze a stávajícímu řešení dopravní sítě nevyhne tlaku tranzitní dopravy. Zvyšování cen bydlení vede k rostoucímu počtu lidí dojíždějících denně do Prahy za prací. Prioritu proto vnímám v dobudování vnějšího a vnitřního okruhu. Za klíčové považuji také přímé spojení centra s letištěm.

Dušan Kunovský

zakladatel a šéf Central Group

V momentě, kdy získají navrch takové ty líbivé populistické socialistické myšlenky, že město teď začne stavět ve velkém byty a vyřeší tak jejich nedostatek, bude to jen černá díra na peníze, kterou budou všichni občané bez ohledu platit ze svých daní. Veřejný sektor nebude nikdy tak efektivní jako firma, nemá naše know-how, které jsme získávali dvacet let.

Pavel Štěpán

projektant

Těžko očekávat pokles cen, potká-li se konjunktura s nedostatkem volných bytů k prodeji či nájmu. Jakmile se některá z výchozích podmínek změní, bezpochyby to ovlivní ceny. Již dlouho se říkalo, že umělé omezování výstavby, které se u nás úspěšně z různých důvodů a stran praktikuje, bude cestou do pekel. Nyní se to v praxi potvrzuje.