10 vizía konkrétní kroky
pro stavební rozvoj Prahy a ČR

  • 6

    Praha musí být hlavně městem pro ty, kdo v ní žijí – pro Pražany. Je zcela unikátním historickým městem, ale nemůže být zakonzervována pro turisty a žít jen ze své minulosti. I současná generace by po sobě měla zanechat nějaké architektonicky unikátní stavby reprezentující naši dobu

V metropoli je vymezena rozsáhlá Pražská památková rezervace a tam je velmi správné novou výstavbu výrazně regulovat, aby se nenarušil unikátní ráz historického centra. Jádro Prahy je světový unikát, ale proč by mimo historické centrum nemohly vznikat nějaké unikátní moderní stavby? A proč by nemohly vznikat dále mimo centrum i nějaké moderní výškové stavby vytvořené na základě mezinárodních architektonických soutěží nebo workshopů? Je určitě správné, aby metropole měla více přirozených center než jen své historické jádro, kam se koncentrují převážně turisté. Tato nová centra mohou vznikat v nové zástavbě, pokud se vhodně prokombinuje dopravní spádovost, vhodná komerce a kulturní vyžití, kvalitní veřejný prostor a zajímavá architektura.

Je potřeba prosazovat kvalitní architekturu a zvyšovat prestiž vnímání architektury u odborné i laické veřejnosti. Pro všechny velké stavby by měly být pořádány architektonické soutěže nebo workshopy. V Praze se už velmi dlouho nepostavila nějaká velká, architektonicky skutečně unikátní stavba. V období po roce 1989 lidé vnímají jako příklad unikátní moderní architektury jen Tančící dům. To však byla soukromá investice a je to jen poměrně malá stavba. Jiné moderní stavby veřejnost podle průzkumů nevnímá. Světová architektura zkrátka v naší zemi chybí. Nositelem ikonických moderních budov bývá ve světě většinou veřejný sektor. Metropoli chybí celá řada městských staveb, zejména pro kulturu a vzdělávání. Praha má nyní mimořádnou příležitost pokusit se do metropole dostat skutečně světovou architekturu a v dohledné době může vyhlásit mezinárodní architektonickou soutěž na velkou moderní koncertní budovu, která zde velmi chybí.

Názory expertů

Josef Pleskot

architekt

Tu opravdu unikátní architekturu tady nemáme. Malinko vybočíme z průměru a už si myslíme, že jsme světoví. Já nejsem nespokojený se stavem české architektury. Jen si myslím, že nepracujeme na úkolech, které jsou tak říkajíc pro rozkvět vlasti, když to řeknu slovníkem z 19. století. Kulturní vyspělost se dá poznat právě na takovýchto úkolech.

Pavel Nasadil

architekt

Praha se potřebuje sebevědomě vyvíjet prostřednictvím kvalitní architektury posazené do dobře navrženého veřejného prostoru. Praha má velké územní rezervy v Bubnech a na Smíchově a tam je potřeba soustředit pozornost. Město potřebuje udělat maximum pro to, aby se zjednodušil a zrychlil stavební proces. Jedině takto si budou moci investoři ve všech úrovních dovolit riskovat prosadit dobrou architekturu, která přesahuje pouhý standard.

Zdeněk Fránek

architekt

Všichni moji přátelé architekti ze zahraničí říkají totéž – stavíte architektonicky bezcenné stavby. Snad jedno procento staveb se vymyká tomuto hodnocení. Připouští se stavby banální, bez hodnoty… Praha je nádherná a zaslouží si velmi obezřetně protkat nejlepší soudobou architekturou. Snad to ještě není ztraceno.

Dušan Kunovský

zakladatel a šéf Central Group

Bez toho, že budou vznikat moderní a unikátní stavby, bude Praha jen skanzenem pro turisty. Není ale možné žít jen z minulosti! I z naší doby musí přeci něco zajímavého a hezkého zůstat pro další generace. Praha by měla navázat na svou hudební tradici a postavit novou filharmonii, která by se mohla stát ikonickou budovou podobně jako Labská filharmonie v Hamburku, která přitáhla pozornost celého světa.