10 vizía konkrétní kroky
pro stavební rozvoj Prahy a ČR

  • 3

    Praha by měla být plánována jako metropole pro minimálně 2 miliony lidí a proto musí mít nový progresivní a ambiciózní územní plán. To je však proces na mnoho let, pro rychlý rozjezd nové výstavby je nyní potřebné zásadně urychlit změny stávajícího územního plánu a mít tak dostatek ploch pro novou výstavbu

Nový územní plán Prahy by měl platit až od roku 2023, ale s ohledem na komplikovanost procesu a množství podaných připomínek se ani to nemusí podařit. Proto je třeba nečekat a neupínat se až na nový územní plán. Pro rozjezd paralyzované výstavby v metropoli je klíčový dostatek ploch pro výstavbu a toho se dá nyní dosáhnout zásadním urychlením změn stávajícího územního plánu. Problémem ale je, že proces změn územního plánu je neskutečně dlouhý a komplikovaný. Je potřeba tento proces urychlit a zjednodušit a také přehodnotit současný systém tzv. balíčků změn, kdy jsou ve stejné vlně schvalování jak jednoduché a jednoznačně potřebné změny, tak i komplikované a kontroverzní změny. Například změny řešící dopravu a konkrétní projekty výstavby bytů na brownfieldech by měly mít prioritu. Rozvoj mnoha brownfieldů je městem zbytečně blokován často už více než 20 let a přitom město nemá žádnou ucelenou koncepci jejich rozvoje. To je potřeba změnit a rozvoji brownfieldů dát prioritu.

V Praze žije oficiálně 1,3 milionu lidí, v reálu jich je až o 30 procent více. Do metropole denně dojíždí 200 až 300 tisíc lidí za prací, žije tu 80 tisíc studentů a denně zde přespí 50 tisíc turistů. A každý rok v Praze podle statistiky přibude kolem 14 tisíc obyvatel. Spolu s rostoucími nároky na standard bydlení, narůstajícím počtem single domácností a vzhledem k prosté obměně bytového fondu, by se mělo ve městě každý rok postavit minimálně 10 tisíc nových bytů. Přitom v reálu se nových bytů v posledních letech povoluje jen zhruba třetina tohoto počtu. Tím se vytváří obrovský deficit, který deformuje trh a nezdravě zvyšuje ceny pořízení i nájmů bytů mimo dosah střední třídy. Praha by měla být plánována jako metropole pro minimálně 2 miliony lidí a časově alespoň do roku 2050. Tomu musí odpovídat i nový moderní územní plán s odpovídající infrastrukturou a dostatečnou hustotou a výškovou úrovní nové zástavby, samozřejmě s respektem k historickému dědictví a životnímu prostředí. Město musí mít jasnou vizi a koncepci svého rozvoje a podle toho i plánovat a koordinovat své investice.

Názory expertů

Pavel Kliment

ekonom a partner KPMG

Nejen v České republice je dlouhodobým trendem urbanizace. Pokud má Praha ambici stát se důležitým centrem, a nikoliv pouze turistickým skanzenem, nemá na vybranou. Růst počtu obyvatel patří mezi nutné podmínky udržení výkonnosti a atraktivity v konkurenci ostatních měst. Logicky, mnohem lepší je se na růst strategicky připravovat než pouze reagovat na realitu.

Pavel Štěpán

projektant

Bez dlouhodobé koncepce nemůže vyrůstat město, které by mělo dlouhodobě fungovat. Příkladem může být v Praze Karel IV., ve Zlíně Baťa a v Hradci Králové Gočár. Nikdo jiný s dlouhodobější vizí u nás nenapadá, současní politici to bohužel nejsou.

Dušan Kunovský

zakladatel a šéf Central Group

Hlavním úkolem pro vedoucí představitele Prahy je řešení problému dopravy a dostupnosti bydlení. Ročně je potřeba v metropoli postavit osm až deset tisíc nových bytů. Pro nastartování výstavby je klíčové zásadní urychlení změn současného územního plánu zejména na brownfieldech, kde jsou dlouhodobě zbytečně zmrazeny připravované projekty s desítkami tisíc nových bytů.